"A hogyan fontosabb, mint az, hogy mi"

Az ókori görögök igen sokféle tudományt alkottak, nekik köszönhetjük  a zeneelméletet is, amely "egyrészt gondolkodó szemlélődés, másrészt tan."  "Azon számösszefüggések tudománya", ... "amelyek a kozmoszban lezajló mozgásoknak és a hangzó zenének egyaránt alapjául szolgálnak."

A zeneelmélet igen fontos része az összhangzattan, belőle fejlődött ki a zeneszerzéstan. E két dolog kölcsönösen hatott egymásra, ezért az elméleti ismeretek nehezen választhatók el a gyakorlati tananyagtól.

2009. május 19. zeneelmélet-óra  a Bartók Béla Zenei Szakközépiskola 12. osztályában. Ők a végzős  diákok. Később nagy valószínűséggel továbbtanulnak és a főiskolán, vagy egyetemen a romantika, majd a XX. század zenéjével találkoznak. Most viszont a bécsi klasszikusok szigorú dallamszerkesztési szabályaival ismerkedtek meg, majd  Liszt Ferenc: A-dúr zongoraversenyének egyik részletébe hallgattak bele. Az akkord szerkesztéshez Joseph Haydn: Az évszakok című oratóriumából az  Ősz tétel bevezető taktusait többször is meghallgatva a táblára felírt első ütemet követve kellett lekottázni a többi akkordot. A zene-matematikailag helyes "megoldást", vagyis az emberi fül számára kellemesen hangzó akkordokat  zongorán játszották le a diákok. Utóbbi feladat végrehajtásánál  előnyben voltak a zongoristák a más hangszeren játszókkal szemben.

 Varga Tünde tanárnő egy igen fontos segédkönyvet használt: Frank Oszkár:  Hangzó zeneelmélet-e a téma "bibliája", nélkülözhetetlen e tárgy oktatásához. Csak érdekességképpen: a nagyívű életpályát befutó zenetudós-pedagógus a vele készített interjúban  Arnold Schönberg zeneszerzőt idézte /szintén foglalkozott zeneelmélettel/, aki úgy fogalmazott tanítványainak, hogy "nem azt kell nézni, mit csinált a szerző, hanem az a lényeg, hogyan csinálta". Tulajdonképpen ez az összhangzattan lényege.

Varga Tünde pedagógusi képességei nagyobb csoportok irányításánál is megyilvánulnak. A jobb oldali képen  a békéscsabai Evangélikus Kistemplomban június 6-án tartott Mozart: Koronázási mise előadásán, mint az énekkar betanítója kapott megérdemelt tapsot a közönségtől. 

 

Felhasznált irodalom:

Brockhaus-Riemann Zenei Lexikon. 1-3. köt. Szerk. Carl Dahlhaus és Hans Heinrich Eggebrecht. Magyar kiad. szerk. Boronkay Antal. 3. köt. Budapest, Zeneműkiadó, 1985.

Szendi Ágnes interjúja Frank Oszkár zeneszerző-zenetanárral 85. születésnapja alkalmából. Megjelent a Parlando zenepedagógiai folyóirat 2007/5. számában. [2009.06.12.]

<http://www.parlando.hu/Szendi-Frank2.html >